Az utolsó mérföld

by Polcz Alaine

Other authorsNádas Péter (Foreword), Bitó László (Author)
Paper Book, 2019

Status

Available

Call number

Pszichológia P-78 FEHÉR

Publication

Budapest, Noran Libro Kiadó

Description

Polcz Alaine ©♭s Bit©đ L©Łszl©đ besz©♭lgetnek. A tanatol©đgus ©♭s az ©♭lettan professzora vitatkozik a hal©Łlr©đl, a hal©Łllal kapcsolatos k©♭rd©♭sekr¿l. ¿szinte ©♭s sokszor szem©♭lyes hang©ð dial©đgusukban sz©đ esik a megv©Łlaszolhatatlan k©♭rd©♭sek mellett a haldokl©đk ©♭s a hozz©Łtartoz©đk h©♭tk©œznapi gondjair©đl is: a hal©Łltudatr©đl, az elm©ðl©Łst©đl val©đ f©♭lelemr¿l, a f©Łjdalomr©đl, az emberi m©♭lt©đs©Łgr©đl, az eutan©Łzi©Łr©đl ©♭s euteli©Łr©đl vagy a palliat©Ưv medicin©Łr©đl. A besz©♭glet©♭sek 2006 folyam©Łn zajlottak, amikor az ©Ưr©đn¿ m©Łr nagy beteg volt, ©♭s a besz©♭lget¿s k©œnyv els¿ kiad©Łs©Łnak bemutat©đj©Łn sem tudott m©Łr r©♭szt venni. Azut©Łn nem sokkal, 2007 szeptember©♭ben hunyt el. A most m©Łsodik, ©Łtdolgozott kiad©Łsban megjelen¿ k©œtetet N©Łdas P©♭ter els¿ kiad©Łshoz ©Ưrt el¿szava ©♭s az ©ðj ed©Ưci©đ el¿szava vezeti be, a v©♭g©♭n pedig tal©Łlkoz©Łsaikat ©♭s a Polcz Alaine hospice-palliat©Ưv oszt©Łlyt megid©♭z¿ fot©đalbum, valamint Bit©đ L©Łszl©đ tizenk©♭t ©♭ves visszatekint©♭se tal©Łlhat©đ. Tanuls©Łgos olvasm©Łny minden haland©đnak.… (more)

Physical description

12 cm

ISBN

9786155900587

Barcode

376

Library's review

„Minden pátosz és homály nélkül beszélnek a haláltudatról, az elmúlástól való félelemről, a fájdalomról, a fájdalomtól való félelemről, a halálfélelemről, a fájdalomküszöbről, a fájdalom csillapításáról, az emberi méltóságról, a halál kívánásáról, az
Show More
önrendelkezés jogáról, az eutanáziáról és az euteliáról, a palliatív medicináról, csupa praktikus dologról, ám valójában a meghalás esztétikájáról és etikájáról beszélnek. A létezésről, mint szenvedésről, és a létezésről, mint örömről. Még a szenvedés öröméről is.” (Nádas Péter)
Show Less
Page: 0.0918 seconds