Grundkursus i C

by Poul Østergaard

Paper Book, 1985

Status

Available

Library's review

Indeholder "1. Introduktion", "2. Et C Program" "Øvelser", "3. Variable, data typer, konstanter og tildeling", "3.1 Variable", "3.2 Data typer", "3.3 Erklæringer", "3.4 Konstanter", "3.5 Tildeling", "3.6 Initialisering af variable", "3.7 Type konvertering", "Øvelser", "4. Udtryk og operatorer", "4.1 Konstante udtryk", "4.2 Aritmetiske operatorer og udtryk", "4.3 Type konvertering og cast operatoren", "4.4 Increment og decrement operatorerne", "4.5 Tildelings-operatorer", "4.6 Sizeof operatoren", "4.7 Bit operatorer", "Øvelser", "5. Indlæsning og udskrift", "5.1 Biblioteks-funktioner", "5.2 Formatteret indlæsning og udskrift: scanf og printf", "5.3 Indlæsning og udskrift af strenge: gets og puts", "5.4 Indlæsning og udskrift af tegn: getchar og putchar", "Øvelser", "6. Betingelser", "6.1 Relations operatorer", "6.2 Logiske operatorer", "6.3 If sætningerne", "6.4 Switch sætningen", "6.5 Betingede udtryk", "Øvelser", "7. Løkker", "7.1 While sætningen", "7.2 For sætningen", "7.3 Komma operatoren", "7.4 Do sætningen", "7.5 Break og continue sætningerne", "7.6 Goto sætningen", "Øvelser", "8. Funktioner og programmer", "8.1 Programstruktur", "8.2 Funktioner", "8.3 Atomatiske, eksterne, statiske og register variable", "8.4 Moduler", "Øvelser", "9. Preprocessor", "9.1 Define sætningen", "9.2 Makroer", "9.3 Include sætningen", "9.4 Andre sætninger", "Øvelser", "10. Tabeller", "10.1 En-dimensionale tabeller", "10.2 Tegn-tabeller", "10.3 Fler-dimensionale tabeller", "10.4 Initialisering af tabeller", "10.5 Tabeller som argumenter til funktioner", "Øvelser", "11. Pointere", "11.1 Adresser", "11.2 Erklæring og initialisering af pointere", "11.3 Pointere og funktioner", "11.4 Pointere og tabeller", "11.5 Operationer på pointere", "Øvelser", "12. Strukturer", "12.1 Erklæring og initialisering af strukturer", "12.2 Strukturer, funktioner og pointere", "12.3 Strukturer og pointere i strukturer", "Øvelser", "13. Standard biblioteket", "Øvelser", "14. Filer", "14.1 Filbehandling på post niveau", "14.2 Filbehandling på streng niveau", "14.3 Filbehandling på tegn niveau", "Øvelser", "15. Diverse", "15.1 Fields", "15.2 Unions", "15.3 Typedef", "15.4 Selvdefinerede data typer", "15.5 Void", "15.6 Dynamisk lagertildeling", "15.7 Redirection", "Øvelser", "16. Argumenter til main", "Øvelser", "17. Hyppige programmeringsfejl", "Øvelser", "Appendix A: C oversigt", "Appendix B: Operator prioriteter", "Appendix C: ASCII tegnsættet", "Appendix D: Eksempler, oversigt", "Appendix E: Tabeller, oversigt", "Appendix F: Figurer, oversigt", "Stikordsregister".
Gennemgang af hele programmeringssproget C.
Eksemplerne og øvelserne er trivielle og kedelige, tildels fordi udgangspunktet er at vise alle de forskellige dele af sproget.
Forfatteren har gjort sig umage for at undgå ting, der ikke virker i alle implementationer, så fx bruger han ikke eof. Det gør eksemplerne endnu mere ubrugelige og eksotiske. Jeg mindes tilsvarende bøger om Standard Pascal.
Det danske sprog bliver også mishandlet ved at skrive sammensatte ord - fx strengniveau - som to ord - streng niveau.
Elendigt limet bogryg.
… (more)

Publication

[Kbh.] : Teknisk forlag, cop. 1985.

Description

Generel beskrivelse af programmeringssproget C, udviklet ved Bell laboratorierne i USA i begyndelsen af 1970'erne.

Language

Original language

Danish

Physical description

148 p.; 22 cm

ISBN

8757108951 / 9788757108958

Local notes

Omslag: Flemming Petersen
Omslaget er bare forfatter og titel sat som tekst, men faktisk nogenlunde pænt
Indskannet omslag - N650U - 150 dpi
Page: 0.2377 seconds