Gramàtica catalana (ed. Coromines)

by Pompeu Fabra

Other authorsJoan Coromines (Editor), Josep Maria Espinàs (Corrector), Enric Borràs (Corrector)
Paper Book, 1956

Call number

449.9

Publication

Barcelona: Teide, [1956] (Barcelona: Impremta Juvenil); XII, 159 p., [1 p. b.], 1 f. col·lofó, [1 f. b.] + quadern d'apèndixs de 12 p.; 22,3 cm

Language

Original language

Catalan

Original publication date

1956

Physical description

XII, 159, 12 p.; 22 cm

ISBN

8430780033 / 9788430780037

Local notes

B 1 Cobertes: tela editorial carabassa amb logotip editorial daurat a la coberta anterior, llom amb franja negra "Fabra / Gramatica catalana" i fora de la franja "Teide". 2 Sobrecoberta: La solapa anterior porta un retrat de Fabra a l'oli amb la mà dreta sobre un llibre obert i el cap repenjat a la mà esquerra, obra de Carme Cortès (l'autoria es fa constar en un fullet publicitari de l'obra) i reprodueix tres extractes del prefaci de Coromines. A la solapa posterior es fa publicitat de la Història de la literatura catalana de Joan Ruiz i Calonja.
D 1 Data: sense indicació de data de publicació al peu d'impremta, la data és expressada al colofó. 2 Colofó: "Aquesta «Gramàtica catalana» / obra pòstuma i llegat del mestre / Pompeu Fabra / a les nostres lletres, / prologada, revisada i anotada / pel mestre Joan Coromines, / i escrupolosament corregida / pels senyors Josep M. Espinàs i Enric Borràs, / s'és acabada d'imprimir a la Impremta Juvenil, / Alcalà de Guadaira, 14, Barcelona, / la vetlla de Corpus / de l'any MCMLVI". El 1956 Corpus s'escaigué el 31 de maig (La Vanguardia Española, 31 V 1956, p. 11); per tant, la impressió s'enllestí el 30 de maig.
E a) Edicions impreses: *1 Barcelona: Teide, [1956] (Barcelona: Impremta Juvenil); XII, 159 p., [1 p. b.], 1 f. col·lofó, [1 f. b.]; 22,3 cm. 2 Barcelona: Teide, [1960]; XII, 179 p. [M-S]. 3 3a ed. Barcelona: Teide, 1966 (Hospitalet: A. G. Ponsa); XII, 179 p.; 21,3 cm. 4 4a ed. Barcelona: Teide, 1968; XII, 179 p. [M-S]. 5 5a ed. Barcelona: Teide, 1969; XII, 204 p. [M-S]. 6 6a ed. Barcelona: Teide, 1974; XII, 204 p. [M-S, CCUC b10790494]. 7 7a ed. Barcelona: Teide, 1977; XII, 204 p. [M-S]. 8 8a ed. Barcelona: Teide, 1978; XII, 204 p. [M-S]. 9 9a ed. Barcelona: Teide, 1979; XII, 204 p. [M-S, CCUC b5018671]. 10 10a ed. Barcelona: Teide, 1981; XII, 204 p. [M-S]. 11 11a ed. Barcelona: Teide, 1984; XII, 204 p. [M-S]. 12 12a ed. Barcelona: Teide, 1986; XII, 204 p. [M-S]. 13 13a ed. Barcelona: Teide, 1988 (Barcelona: Aleu); XII, 204 p.; 22,3 cm. 14 14a ed. Barcelona: Teide, 1990 [1991] (Sabadell: Puresa); XII, 204 p.; 22,3 cm. 15 15a ed. Barcelona: Teide, 1991; XII, 204 p. [M-S]. 16 16a ed. Barcelona: Teide, 1993; XII, 204 p. [M-S]. 17 17a ed. Barcelona: Teide, 2002; XII, 204 p. 18 18a ed. Barcelona: Teide, 2007 (Sabadell: Puresa); XII, 204 p.; 22,2 cm. 19 19a ed. Barcelona: Teide, 2007 (Sabadell: Puresa); XII, 204 p., [3 f. b.]; 22,3 cm. 20 Dins Pompeu Fabra. Obres completes, vol. 6. Barcelona, València, Palma: Proa , Edicions 62, Edicions 3i4, Editorial Moll, 2009.
R 1 Marcet-Solà 10143, Solà-Marcet 145. 2 CBPE 000258537, CCUC b1370610, EL 2000002360485, 2000082426519, 1000125228217, LC 57018154 (2a ed.), OCLC 819674047 [No consta a CCPBC, CCPBE, OL.]

Darrera actualització: 1 VIII 2014
Page: 0.2717 seconds