Stockholmaren : självbiografisk berättelse

by Ivar Lo-Johansson

Paper Book, 1956

Status

Available

Call number

839.73

Tags

Publication

Stockholm : Bonnier, 1956 ;

Description

En av de fr©Þmsta skildringarna av Stockholm i svensk litteratur Stockholm 1920 ©Þr den f©œrsta arbetarregeringens, de socialdemokratiska ungdomsklubbarnas, Dan Andersson-kultens och den begynnande arbetsl©œshetens stad. Hit kom en 19-©Æring fr©Æn landet, lockad av en annons fr©Æn en bisarr svampforskare och patentbyr©Æinnehavare som s©œkte en beg©Ævad, fattig och l©Þshungrig yngling som hj©Þlpreda. L©Þsningen blev det inte mycket med till en b©œrjan en evighetsmaskin kom att syssels©Þtta hans fantasi s©Æ mycket mera.Snart fick den unge mannen plats p©Æ en expressbyr©Æ. Han drog sin tunga k©Þrra ©œver gatorna och broarna, iakttog och dr©œmde om staden p©Æ holmarna, sk©œtte dr©Æpliga uppdrag ©Æt bisarra kverulanter och konfronterades i en rad med lysande kvickhet ©Ætergivna episoder med kungliga svenska byr©Ækrater och paragrafridna ©Þmbetsverk. Kv©Þllarna ©Þgnade han ©Æt ungdomsklubben, l©Þste och skrev f©œr brinnande livet, l©Þrde sig spr©Æk och utk©Þmpade en livsavg©œrande personlig kamp i valet mellan flickan Ingeborg och Framtiden.Stockholmaren ©Þr inte blott ©Þnnu ett sj©Þlvportr©Þtt av Ivar Lo-Johansson som ung, det ©Þr ocks©Æ portr©Þttet av en stad som d©Æ alltj©Þmt ©Þgde mycket av idyllens tjusning och d©Þr bel©Þgenheten vid Saltsj©œns och M©Þlarens m©œte slog igenom i bebyggelsen p©Æ ett friare s©Þtt ©Þn idag. Bland v©Ær litteraturs m©Ænga ber©œmda Stockholmsskildringar intar Ivar Lo-Johanssons roman genast sin plats som en av de fr©Þmsta och mest originella. Ivar Lo-Johanssons serie av sj©Þlvbiografiska ber©Þttelser best©Ær av Analfabeten, G©Ærdfarihandlaren, Stockholmaren, Journalisten, F©œrfattaren, Socialisten, Soldaten och Prolet©Þrf©œrfattaren. De ©Ætta b©œckerna kan var och en l©Þsas frist©Æende. Omslagsformgivare:Kristin Lidstr©œm [Elib]… (more)

Language

Page: 0.3374 seconds